Kalkulace spotřeby

m2

AQUAFIRE 12,5/1200/2000mm

Kč/m2
m2
m2

AQUAFIRE bandážovací tkanina 10cmx50m

Kč/bm
bm
bm

AQUAFIRE vrut 4,2x40 500ks (SCREW)

Kč/ks
ks
ks

Profil dilatační PROOFI 430 2m AQUAFIRE

Kč/bm
bm
bm

AQUATOP 25kg stěrka AQUAFIRE

Kč/kg
kg
kg

AQUATOP FINE 22kg jemná stěrka AQUAFIRE

Kč/kg
kg
kg

Armovací tkanina Vertex R 117

Kč/m2
m2
m2
m2

AQUAFIRE 12,5/1200/2000mm

Kč/m2
m2
m2

AQUAFIRE bandážovací tkanina 10cmx50m

Kč/bm
bm
bm

AQUAFIRE vrut 4,2x40 500ks (SCREW)

Kč/ks
ks
ks

Profil dilatační PROOFI 430 2m AQUAFIRE

Kč/bm
bm
bm

AQUATOP 25kg stěrka AQUAFIRE

Kč/kg
kg
kg

AQUATOP FINE 22kg jemná stěrka AQUAFIRE

Kč/kg
kg
kg

Armovací tkanina Vertex R 117

Kč/m2
m2
m2
m2

AQUAFIRE 12,5/1200/2000mm

Kč/m2
m2
m2

AQUAFIRE bandážovací tkanina 10cmx50m

Kč/bm
bm
bm

AQUAFIRE vrut 4,2x40 500ks (SCREW)

Kč/ks
ks
ks

Profil dilatační PROOFI 430 2m AQUAFIRE

Kč/bm
bm
bm

AQUATOP 25kg stěrka AQUAFIRE

Kč/kg
kg
kg

AQUATOP FINE 22kg jemná stěrka AQUAFIRE

Kč/kg
kg
kg

Armovací tkanina Vertex R 117

Kč/m2
m2
m2
m2

AQUAFIRE 12,5/1200/2000mm

Kč/m2
m2
m2

AQUAFIRE bandážovací tkanina 10cmx50m

Kč/bm
bm
bm

AQUAFIRE vrut 4,2x40 500ks (SCREW)

Kč/ks
ks
ks

Profil dilatační PROOFI 430 2m AQUAFIRE

Kč/bm
bm
bm

AQUATOP 25kg stěrka AQUAFIRE

Kč/kg
kg
kg

AQUATOP FINE 22kg jemná stěrka AQUAFIRE

Kč/kg
kg
kg

Armovací tkanina Vertex R 117

Kč/m2
m2
m2
m2

AQUAFIRE 12,5/1200/2000mm

Kč/m2
m2
m2

AQUAFIRE bandážovací tkanina 10cmx50m

Kč/bm
bm
bm

AQUAFIRE vrut 4,2x40 500ks (SCREW)

Kč/ks
ks
ks

Profil dilatační PROOFI 430 2m AQUAFIRE

Kč/bm
bm
bm

AQUATOP 25kg stěrka AQUAFIRE

Kč/kg
kg
kg

AQUATOP FINE 22kg jemná stěrka AQUAFIRE

Kč/kg
kg
kg

Armovací tkanina Vertex R 117

Kč/m2
m2
m2