Tyto stránky použivají cookies
Naše stránky používají cookies. Potřebujeme je pro správnou funkci stránek a pro vyhodnocení, jak jsou naše stránky používány. Pro více informací a nastavení navštivte Informace o cookies.
Nastavení

warrington

Co je AQUAFIRE

AQUAFIRE® je odlehčená cementová deska, s nejsnazším řezáním v porovnání ostatními deskami na trhu, odolná vůči vodě, může být použita jak v interiéru, tak v exteriéru, nehnije, nedeformuje se, neodlepuje se a nedrolí se. AQUAFIRE® je vynikající a odolnou podkladovou plochou pro keramické dlaždice, skleněné mozaiky. replica watch forum malaysia replica watches longines master collection swiss replica watch company

Kód výrobku F03150030
Délka (mm) 2000
Šířka (mm) 1200
Tloušťka (mm) 12,5
Počet kusů palet 50
Euro-třída A1, NT, TŘÍDA 1, KATEGORIE A

Bifire® s.r.l.
Sídlo společnosti Via Carducci 8 - Milán - 20123 (MI)
Výrobní závod Via Lavoratori dell’Autobianchi 1 - Desio - 20832
(MB)

aqua & fire

Aquafire® je deska z odlehčeného betonu vyztužená vlákny, odolná proti vodě a ohni

cut

Aquafire® je jednoduchý a rychlý stavební systém.

certified

Aquafire® je bezpečný a zdravotně nezávadný výrobek, zaručený označením CE.

flexible

Aquafire® je pružný, možnost ohybu až do poloměru R=90cm

Proč AQUAFIRE

Test zmrazeno - rozmrazeno

Test zmrazeno - rozmrazeno

Test slunce - déšť

Test slunce - déšť

Test namočení - vysušní

Test namočení - vysušní

Nepropouští vodu

Voděodolná

Odolná vůči mechanickému poškození

Odolná vůči mechanickému poškození

Odolné spoje v tahu

Odolné spoje v tahu

Odolná vůči excentrickému zatížení

Odolná vůči excentrickému zatížení

Odolná vůči nárazu měkého tělesa

Odolná vůči nárazu měkého tělesa

Odolná vůči nárazu těžkého tělesa

Odolná vůči nárazu těžkého tělesa

Pevná v tahu kolmém na rovinu

Pevná v tahu kolmém na rovinu

Pevná v tahu souběžně s rovinou

Pevná v tahu souběžně s rovinou

Aplikace AQUAFIRE v interiéru

 1. Desky se montují na vhodné konstrukce podle toho, zda se jedná o stěnu, předsazenou stěnu nebo podhled. Pro montáž v interiéru se používají profily běžně používané v ostatních systémech suché výstavby (sádrokarton).
 2. Profily instalujte s roztečí nepřesahující 60 cm u stěn a předsazených stěn, 40 cm u podhledů.
 3. Při rozměřování konstrukce berte v potaz 3-4mm mezery, které musí být mezi deskami pro tmelení. Toto neplatí v případě lepení spojů polyuretanovým tmelem.
 4. Desky Aquafire® musí být vždy umístěny kolmo ke konstrukcím, s viditelnou stranou řezu a spoje musí být rozmístěny nepravidelně, jako u běžných systémů suché výstavby.
 5. Mezi jednotlivými deskami musí zůstat přibližně 3–4mm mezera. Toto neplatí v případě lepení spojů polyuretanovým tmelem.
 6. Připevněte desky Aquafire® ke konstrukci za použití šroubů Aquafire. Šrouby umístěte ve vzdálenosti 20 cm (15 cm pro podhledy); doporučená vzdálenost od okraje desky je přibližně 15 mm pro lepší využití styku desky s širokou plochou hlavy šroubů.
 7. Každých 12 lineárních metrů realizujte dilatační spoj.
 8. Naneste vrstvu stěrky Aquatop (Aquatop FINE) o šířce 150 mm na podélné a příčné spoje.
 9. Ponořte síťku s alkalivzdornou úpravou v šíři minimálně 75mm do čerstvě nanesené stěrky.
 10. V případě lepení spojů polyuretanovým tmelem body 8 a 9 neplatí.
 11. Nechte zaschnout 12 hodin.
 12. Další postup dle povrchové úpravy.

Aplikace AQUAFIRE v exteriéru

 1. Desky se montují na vhodné konstrukce podle toho, zda se jedná o stěnu, předsazenou stěnu, podhled nebo provětranou fasádu.
 2. Instalujte montážní profily s roztečí nepřesahující 40 cm.
 3. Při rozměřování konstrukce berte v potaz 3-4mm mezery, které musí být mezi deskami pro tmelení
 4. Desky Aquafire® musí být vždy umístěny kolmo ke konstrukcím, s viditelnou stranou řezu a spoje musí být rozmístěny nepravidelně, jako u běžných systémů suché výstavby.
 5. Mezi jednotlivými deskami musí zůstat přibližně 3–4mm mezera.
 6. Nedoporučujeme udržovat okraj desky v přímém styku s opěrnými plochami, aby nedocházelo k případnému pronikání vlhkosti vlivem kapilární elevace či solí a nečistot z opěrných ploch.
 7. Připevněte desky Aquafire® ke konstrukci za použití šroubů Aquafire. Šrouby umístěte ve vzdálenosti 20 cm (15 cm pro podhledy); doporučená vzdálenost od okraje desky je přibližně 15 mm pro lepší využití styku desky s širokou plochou hlavy šroubů.
 8. Každých 12 lineárních metrů realizujte dilatační spoj.
 9. Naneste vrstvu stěrky Aquatop (Aquatop FINE) o šířce 150 mm na podélné a příčné spoje.
 10. Ponořte síťku s alkalivzdornou úpravou v šíři minimálně 75mm do čerstvě nanesené stěrky.
 11. Nechte zaschnout 12 hodin.
 12. Další postup dle povrchové úpravy.

Povrchová úprava Aquatop

AQUATOP je zušlechtěná cementová hmota(stěrka), určená ke stěrkování cementových desek AQUAFIRE s použitím armovací tkaniny. AQUATOP slouží jako podkladní vrstva pro konečnou úpravu. Tmel je mrazuvzdorný a je určen pro vnitřní i venkovní použití.

Příprava podkladu

Podklad musí být únosný, pevný, čistý, zbavený prachu, solných výkvětů, nečistot a nesoudržných částí, bez biologického napadení. Velké praskliny v podkladu je třeba předem vyspravit, případné dilatační spáry je nutné zachovat funkční. Cementové desky AQUAFIRE není nutno penetrovat.

Příprava stěrky

Stěrka se připraví vsypáním 25kg suché směsi do 4,5-5,0 litrů vody. Míchejte pomocí pomaloběžného míchadla (cca. 600 ot/min) po dobu min. 2 minuty, čímž se vytvoří homogenní malta. Vrtuli míchadla držte neustále ponořenou pod hladinou malty, aby nedocházelo k vnášení vzduchu do směsi. Poté nechte hmotu 5 minut odstát a opět krátce zamíchejte. Doba zpracovatelnosti je min. 2 hodiny (při teplotě 20 °C a relativní vlhkosti 50%). Zvýšení obsahu vody vede ke zhoršení garantovaných vlastností

Použití

Pro aplikaci na cementové desky AQUAFIRE platí stejný postup jako u zateplovacích systémů, tj. rozetřete maltu zubovou stěrkou na podklad, vložte sklotextilní výztužnou síťovinu s protialkalickou úpravou a zahlaďte nerezovým hladítkem. Před celoplošným stěrkováním však musí být v prvním kroku vytmeleny spáry mezi deskami a vložena tkanina v šířce minimálně 75mm. Cílem je vytvořit kompaktní vrstvu malty  o tloušťce min. 3 mm, ve které je dokonale zatřená armovací tkanina.

Zpracovávejte při teplotách od +5°C a do +30°C. Aplikovanou stěrku je třeba minimálně 24 hodin chránit před přímým sluncem, prudkým vysycháním a teplotními šoky.

Spotřeba

spotřeba suché směsi je 4 kg/m2 (při tloušťce 3 mm)

Technické parametry

Přídržnost k podkladu po 28 dnech - beton ≥ 0,25 N/mm2
Přídržnost k podkladu po 28 dnech - polystyren ≥ 0,08 N/mm2
Přídržnost k podkladu po 28 dnech - minerální vata ≥ 0,08 N/mm2
Mrazuvzdornost - přídržnost malty k izolantu porušení v izolantu

Balení

Papírové pytle s PE vložkou po 25 kg.

Povrchová úprava Aquatop Fine

AQUATOP FINE je jemná zušlechtěná vápeno-cementová omítka vyztužená vlákny určená ke stěrkování cementových desek AQUAFIRE . Barva omítky je přírodně bílá (NaturWeiss). Malta je mrazuvzdorná a je určena pro vnitřní i venkovní použití. U podkladů, které jsou trvale pod vlivem působení vzlínající vlhkosti, se nezaručuje trvanlivost provedených omítek.

Příprava podkladu

Podklad musí být únosný, pevný, čistý, zbavený prachu, solných výkvětů, nečistot a nesoudržných částí, bez biologického napadení. Velké praskliny v podkladu je třeba předem vyspravit, případné dilatační spáry je nutné zachovat funkční. Cementové desky AQUAFIRE není nutno před použitím stěrky penetrovat.

Příprava malty

Omítka se připraví vsypáním 22kg suché směsi do 7,5-8,5 litrů vody. Rozmíchejte ve spádové stavební míchačce nebo pomocí pomaloběžného míchadla ve vhodné nádobě. Doba zpracovatelnosti je cca 2 hodiny (při teplotě 20 °C a relativní vlhkosti 50%)

Použití

Rozetřete maltu zubovou stěrkou na podklad, vložte sklotextilní výztužnou síťovinu s protialkalickou úpravou a zahlaďte nerezovým hladítkem. Po zavadnutí zatočte filcovým nebo pěnovým hladítkem. Zavadlou omítku je také možné vyhladit pomocí nerezového hladítka. Před celoplošnou aplikací omítky je nutné v prvním kroku vytmelit spáry mezi deskami a vložit tkaninu v šířce minimálně 75mm. Cílem je vytvořit kompaktní vrstvu malty  o tloušťce min. 3 mm, ve které je dokonale zatřená armovací tkanina.

Zpracovávejte při teplotách od +5°C a do +30°C.

Spotřeba

spotřeba suché směsi je při tloušťce vrstvy 3mm 4kg/m2

Technické parametry

Zrnitost směsi 0-0,6mm
Pevnost v tlaku CS I
Přídržnost ≥ 0,2 N/mm2 – FP:B
Absorpce vody W0
Koeficient propustnosti vodních par μ ≤ 10
Tepelná vodivost (střední tabulková hodnota; P=50%) (λ10, dry) 0,47 W /m.K

Balení

Papírové pytle s PE vložkou po 22kg.

Příslušenství AQUAFIRE

img

Šroub AQUAFIRE®STAR

Parametry
 • délka 40mm
 • průměr 4,2mm
 • odolnost vůči solné mlze >1000 hodin
 • spotřeba dle konstrukce 16 – 22,5 ks/m2
img

Bandážovací tkanina

Parametry
 • šířka 100mm
 • délka 50m
 • ALKALIVZDORNÁ
 • spotřeba 1,4bm/m2
img

Armovací tkanina

Parametry
 • šířka 1100mm
 • délka 50m
 • ALKALIVZDORNÁ (např. Vertex R 117, R131)
 • spotřeba 1,1bm/m2
img

Dilatační profil

Parametry
 • délka 200cm
 • s alkalivzdornou tkaninou
 • dilatační profil se aplikuje každých 12bm